Serious Request 2011

Geen rubriek

Morgan die collecteerd voor de actie Serious Request

De laatste weken van december hebben we met een groep vrijwilligers ons enorm ingezet om geld bij elkaar te collecteren voor de actie Serious Request. Dit is gedaan door op verschillende manieren geld op te halen.. Zo zijn we naar markten en uitgaansgelegenheden gegaan met onze mascotte de ijsbeer. Maar we hebben ook bij de ijsbaan in Zierikzee gestaan.

Daarnaast is er een vrijwilliger van de jeugd (Morgan) een eigen actie begonnen door koekjes te bakken en te verkopen wat uiteraard een goed succes is geworden!!

donderdag 22 december is er een clubje vrijwilligers naar Leiden gegaan om het bij elkaar opgehaalde geld te doneren bij het glazen huis..

De uiteindelijke bedrag die we hebben gecollecteerd met de ijsbeer en de ijsbaan is gekomen op €1835,-

Daarnaast het opgehaalde bedrag van Morgan bedraagt €316,05.

Iedereen bedankt voor de inzet die geleverd is om dit mooie bedrag bijeen te krijgen.

Daarnaast wil ik via deze weg Iedereen alvast een gezond, gelukkig en een goed nieuw jaar wensen..

Collecteweek 19 t/m 25 juni 2011

Geen rubriek

Alle gevers krijgen tijdens de collecteweek als bedankje een boekenlegger met foto’s van een aantal activiteiten op
Schouwen-Duiveland.

Helaas staat er in de tekst op de achterzijde een schrijffout.

Onze excuses hiervoor maar we hopen dat u de boekenlegger toch wilt gebruiken.

Burkina Faso Lafina Bumba

Geen rubriek

De afdelingen van het Nederlandse Rode Kruis op Schouwen-Duiveland steunen gezamelijk de Stichting Lafilabumbu.

Wanneer u ook een financiele bijdrage wilt leveren, kunt u deze overmaken naar rekeningnummer;

53.42.07.200 t.n.v. Stichting Hulp Burkina Faso, La Filabumbu

Klik op deze link voor meer informatie!

Prettige Feestdagen

Geen rubriek

De webmaster is er even tussenuit geweest in verband met drukke werkzaamheden.
Dit heeft geleid tot weinig activiteit op de sites waarvoor excuses.

Het is nu kerstavond achter het toetsenbord ….

Vanavond wordt de Serious Request 2010 actie afgesloten in het Glazen Huis te Eindhoven.

Wanneer je dan de afgelopen tijd hebt afgestemd op 3FM en de reacties hoort van mensen die geld geven of één en ander
hebben georganiseerd waardoor zij nog meer mensen motiveren om mede te doneren…… Hartverwarmend!

Verder alle lof voor een ieder die zich, op welke wijze dan ook, elke keer weer inzet voor zijn of haar medemens, met ondersteuning, troost, vermaak of gewoon wat hulp.

We leven misschien maar één keer en hoe ouder we worden beseffen we steeds meer dat het leven zoveel moois kan bieden en eigenlijk veel te kort is.

Probeer altijd alles positief te bekijken, het bekende glas halfvol i.p.v. half leeg, weet je nog wel…. Het werkt echt!

Na regen komt altijd zonneschijn, al duurt dat soms wel even.

Ik hoop op mijn manier ook een steentje te kunnen bijdragen.

Voor een ieder, hele prettige feestdagen en alle goeds!

Fred van Doorn

O & V Overdracht 1e Noodhulp Container

Geen rubriek

CONTAINERS RAMPENBESTRIJDING

Ook in Zeeland ondersteunt het Rode Kruis al jarenlang de gemeenten in hun taken bij de rampenbestrijding.
In het najaar van 2009 nam het Rode Kruis in Zeeland contact op met de Veiligheidsregio Zeeland.

Het Rode Kruis Zeeland wilde namelijk voor het proces Opvang&Verzorging graag in aanmerking komen van een aantal 20-voetscontainers, die in tijdelijke opslag stonden van het agentschap Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding(voorheen onderdeel van het ministerie van BZK). Bij een ramp of crisis kunnen deze containers gemakkelijk en snel  op een haakarmbakvrachtwagen geplaatsts worden. Daarna kunnen ze vervoerd worden naar de plaatst van inzet.

De veiligheidsregio Zeeland is o.a. verantwoordelijk voorde coördinatie van de gemeentelijke processen.Daarom heeft de Veiligheidsregio zich ingespannen om de benodigde containers naar Zeeland te halen.Op dit moment zijn er 2 containers beschikbaar gekomen voor het Rode Kruis Zeeland.Het Rode Kruis Zeeland werkt nauw samen met de Zeeuwse gemeenten. Allemaal in het belang van de veiligheid van de Zeeuwse bevolking.

De inrichting van de containers is mogelijk gemaakt door de Veiligheidsregio Zeeland, Delta Zeeland Fonds, Elopak en Pladdet.

Vrijdag 12 november was de overdracht van de eerste container.

Klik hier voor de link naar het fotoverslag

Op dit moment wordt er gewerkt aan de tweede container en deze zal naar Schouwen Duiveland komen.
De verwachting is dat februari volgend jaar de container naar ons komt of mogelijk eerder.
Waar hij geplaatst gaat worden is nog niet bekend .

In de container vinden we materiaal voor de eerste noodopvang.
De container zal ook gebruikt gaan worden bij de oefeningen O&V.
Volgend jaar kunt u een oefening O&V verwachten in maart.
Binnenkort gaan wij de oefening voorbereiden samen met Jeroen Verschoore HOV.

ONZE NOODACTIVITEITEN

Onder noodhulp verstaan we rampenhulp en eerste hulp.
Beide gericht op het verminderen van gevolgen van rampen , conflicten en ongevallen.

Onze noodhulpactiviteiten bestaan uit:

Medische assistentie

(SIGMA)

Opvang en verzorging

O&V vrijwilligers

Verwanteninformatie

Verbindingsdienst

Opsporing en contactherstel

Eerste hulp bij evenementen

AED

Geen rubriek

Daar hangen de AED’s op Schouwen-Duiveland!

Klik op de link!

Voor onjuiste of ontbrekende informatie, mail naar info@rodekruisschouwen.nl

De eerste stap …

Geen rubriek

De eerste stap is gezet …

Zoals al eerder gemeld, is het Rode Kruis druk bezig alle afdelingen, v.w.b. het internet, onder een dak te krijgen.

De afdeling Schouwen is voorzichtig begonnen met het inrichten van het site gedeelte op Intranet. Intranet is de interne versie van de site van het Rode Kruis welk alleen toegankelijk is voor vrijwilligers en beroepskrachten.

U kunt hier terecht via de site http://rodekruis.nl   vervolgens klikken op inloggen waarna u uw vrijwilligersnummer en wachtwoord (postkode met huisnummer achter elkaar) in kunt tikken.

Wilt u rechtstreeks naar het intranet gedeelte van de afdeling Schouwen? klik dan hier!

Zoals wij al eerder aangegeven hebben, geneer jullie niet, stuur de kopij maar door… info@rodekruisschouwen.nl

Nieuwe site

Geen rubriek

Het Rode Kruis heeft een landelijke site en wil graag dat de afdelingen daarin participeren. Voor de eenheid van het Rode Kruis is dat natuurlijk een  goede zaak.

Ook afdeling Schouwen zal hierin meegaan.

De landelijke site is natuurlijk te bereiken via http://www.rodekruis.nl

Als je daar naar toe gaat zie je het algemene nieuws dat voor iedere bezoeker zichtbaar is alsook de afdelingen.

Log je in, dan kom je op het intranet van het Rode Kruis, een site alleen voor de vrijwilligers en beroepskrachten.

In de nabije toekomst zal de afdeling Schouwen, zowel op het intranet als het internet gedeelte aanwezig zijn.

Het spreekt voor zich dat deze site dan komt te vervallen maar voor het zover is zullen wij jullie alle stappen hierin doorgeven.

Voor informatie of opmerkingen kun je contact opnemen met ondergetekende.

De Webmaster

3FM Serious Request

Geen rubriek

Het Rode Kruis afdeling Schouwen gaat een actie houden voor 3FM Serious Request, Het glazen huis dat dit jaar in Eindhoven staat.

Binnenkort volgt hier meer nieuws …….

Algemene ledenvergadering

Geen rubriek

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 27 oktober 2010 in het Rode Kruis gebouw, Schuitkant 5 te Burgh-Haamstede.

De agenda kunt u vinden in het menu “Inloggen vrijwilligers” onder de kop “Mededelingen”

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Inloggen