O & V Overdracht 1e Noodhulp Container

Geen rubriek

CONTAINERS RAMPENBESTRIJDING

Ook in Zeeland ondersteunt het Rode Kruis al jarenlang de gemeenten in hun taken bij de rampenbestrijding.
In het najaar van 2009 nam het Rode Kruis in Zeeland contact op met de Veiligheidsregio Zeeland.

Het Rode Kruis Zeeland wilde namelijk voor het proces Opvang&Verzorging graag in aanmerking komen van een aantal 20-voetscontainers, die in tijdelijke opslag stonden van het agentschap Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding(voorheen onderdeel van het ministerie van BZK). Bij een ramp of crisis kunnen deze containers gemakkelijk en snel  op een haakarmbakvrachtwagen geplaatsts worden. Daarna kunnen ze vervoerd worden naar de plaatst van inzet.

De veiligheidsregio Zeeland is o.a. verantwoordelijk voorde coördinatie van de gemeentelijke processen.Daarom heeft de Veiligheidsregio zich ingespannen om de benodigde containers naar Zeeland te halen.Op dit moment zijn er 2 containers beschikbaar gekomen voor het Rode Kruis Zeeland.Het Rode Kruis Zeeland werkt nauw samen met de Zeeuwse gemeenten. Allemaal in het belang van de veiligheid van de Zeeuwse bevolking.

De inrichting van de containers is mogelijk gemaakt door de Veiligheidsregio Zeeland, Delta Zeeland Fonds, Elopak en Pladdet.

Vrijdag 12 november was de overdracht van de eerste container.

Klik hier voor de link naar het fotoverslag

Op dit moment wordt er gewerkt aan de tweede container en deze zal naar Schouwen Duiveland komen.
De verwachting is dat februari volgend jaar de container naar ons komt of mogelijk eerder.
Waar hij geplaatst gaat worden is nog niet bekend .

In de container vinden we materiaal voor de eerste noodopvang.
De container zal ook gebruikt gaan worden bij de oefeningen O&V.
Volgend jaar kunt u een oefening O&V verwachten in maart.
Binnenkort gaan wij de oefening voorbereiden samen met Jeroen Verschoore HOV.

ONZE NOODACTIVITEITEN

Onder noodhulp verstaan we rampenhulp en eerste hulp.
Beide gericht op het verminderen van gevolgen van rampen , conflicten en ongevallen.

Onze noodhulpactiviteiten bestaan uit:

Medische assistentie

(SIGMA)

Opvang en verzorging

O&V vrijwilligers

Verwanteninformatie

Verbindingsdienst

Opsporing en contactherstel

Eerste hulp bij evenementen

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Inloggen