Donaties
Het Nederlandse Rode Kruis is geen (semi-)overheidsinstelling zoals vaak wordt gedacht. Echter, we zijn een onafhankelijke vrijwilligersvereniging. Wij zijn dan ook volledig afhankelijk van de steun van particulieren én bedrijven omdat we geen subsidie ontvangen van de overheid. Op deze site kunt u lezen wat Het Nederlandse Rode Kruis in Schouwen en omgeving doet. Wilt u onze activiteiten ondersteunen dan kan dat b.v. door mee te helpen. Echter, het is ook mogelijk ons financieel te steunen. Als u wilt, kunt u een eenmalige bijdrage overmaken op rekeningnummer 153.224.762 ten name van het Rode Kruis afdeling Schouwen.

Lid worden
U kunt ook lid worden van onze afdeling. Door dit lidmaatschap kunt u mede het beleid van het Nederlandse Rode Kruis bepalen. Met uw lidmaatschap onderschrijft u de doelstellingen en uitgangspunten van de organisatie, zoals de grondbeginselen van het Rode Kruis. U betaalt jaarlijks de contributie, waarvan u zelf de hoogte bepaalt. U ontvangt vier keer per jaar ons blad Hulp. Klik hier voor meer informatie….